Dobijanje acetilsalicilne kiseline – aspirina

Mi smo istraživali, saznali i primenili. Pokušajte i vi!

Pogledajte film na YouTube  „How to Make Aspirin if You’re Lost in the Woods” .

Saznajte kako možete da iskoristite vrbovu koru ili jednostavnije VI U ŠUMI SAMI, A ZABOLELA VAS JE GLAVA:

http://www.youtube.com/watch?v=ePsvtj2amrM

Odgledali ste film.

ŽELIM DA ZNAM!  –   Odgovorite na sledeća pitanja:

Da li ste čuli za pojam sinteza?

Da li  vam je jasna formulacija  „SASTAVLJANJE,  SPOJ,  SPAJANJE VIŠE DELOVA U CELINU“?

Šта синтеза представља у филозофији, историји, хемији…?

 ANALIZA PROBLEMA:

ŠTA JE PROBLEM? Bol

KAKO SE REŠITI  BOLA? Lekom

KAKO SU SE LJUDI LEČILI U PROŠLOSTI?

Kora vrbe kroz istoriju  – http://www.slideshare.net/OlgicaLukac/kora-vrbe-kroz-istoriju

KOJI  BI LEK PREPORUČILI? Aspirin

DRUGI NAZIV ASPIRINA JE:

Acetilsalicilna kiselina    http://hr.wikipedia.org/wiki/Acetilsalicilna_kiselina

NAČIN DOBIJANJA? Sintezom

DISKUSIJA: SINTEZA U HEMIJI

STAVOVI:

a) Od pojedinačnog ka opštem

b) Mogućnosti sintetičkog postupka

Domaći zadatak:

SAZNANJA I ISKUSTVA – ISKUSTVO NAŠIH SUSEDA  – Istražite sami:

http://www.slideshare.net/OlgicaLukac/istrazite-11848177

Proučite hidrolizu:

http://www.youtube.com/watch?v=94Xh4AU5EfA

REŠAVANJE PROBLEMA – korak po korak   –   Realizacija vežbe:

 1. Saznali smo – https://www.youtube.com/watch?v=5Cj_UiNKr4o
 2. Sinteza aspirina – http://www.youtube.com/watch?v=Z-Pf6OA00bI
 3. Rezultati istraživanja – http://www.youtube.com/watch?v=mirQ3PuDZ0Y

REŠENJE PROBLEMA    – OSVRT NA REŠENJE PROBLEMA

PROVERAVAMO SAZNATO:

 •  Kako su učenici istraživali
 •  Šta su učenici zabeležili u svoje dnevnike rada (priprema i izvođenje sinteze acetilsalicilne kiseline)
 •  Zaključak – Dobili smo aspirin.

“Ne boli nas glava”.

 •   Zanimljivosti

http://www.slideshare.net/OlgicaLukac/osvrt-na-resenje-problema

ASPIRIN SYNTHESIS –  http://www.youtube.com/watch?v=4TrxiaCU1KQ&feature=related

Dodajte reagens u aspirator za isparavanje. izmeriti približno 1g (do ±  0,01 g) salicilne kiseline (Oprez: iritira kožu) i staviti u erlenmajer zapremine 50 ml. Preli kristale sa 2 do 2,5 ml  sirćetne kiseline (Oprez: izaziva peckanje u očima – izbegavajte kontakt sa kožom i očima). Promutiti bocu sa pokvašenim kristalima i uzeti 2,5 kapi koncentrovane kiseline (ovo se koristi kao katalizator za reakciju). Lagano zagrevajte bocu u kupatilu za ključanje, oko 10 minuta. Ne dozvolite da voda u vodenom kupatilu pređe temperaturu iznad 700C.

Izvadite bocu iz tople vode i uzmite 15 ml destilovane hladne vode da bi se raspao višak sirćetne kiseline. Potrebno je  da se raspadne sav višak sirćetne kiseline i zato  smešu ostavi da odstoji 5 minuta kako bi mogla da se izvede hidroliza.

Hladiti rastvor u hladnom kupatilu dok se ne dobije kristalna forma aspirina, povremeno mešajući raspadajući ostatak anhidrida sirćetne kiseline. Ako se pojavi “ulje” umesto čvrstog praha, zagevati  bocu u toplom kupatilo  dok se ulje ne upari i ponovo hladiti.

Ako ne dođe do kristalizacije, štapom za mešanje mešati po zidovima i dnu boce kako bi došlo formiranje kristala, ili stavite mali komad leda u bocu da bi se ubrzao proces kristalizacije. 

Postavite aparaturu za filtriranje. Preručite aspirin u čvrstom stanju na filter hartiju tako da gubitak svedete na minimum. Sipasti malu količinu  hladne vode i to ponavljati dok se u potpunosti ne izvrši kristalizacija aspirina.

Sprati kristale aspirina sa 10 ml hladne vode.   Izliti filtrat u sudoper.

Sa filter hartije prebaci kristale u čašu zapremine 100 ml. Rastvorite kristale sa najmanje 10 ml etanola. Zagrejte smešu na 600C  u vodenom kupatilu (koristite rešo).

(OPREZ: ETANOL JE ZAPALJIV!). Prelijte rastvor sa 25 ml destilovane vode zagrejane na oko 600C. Ako je  čvrst nastavite da ga zagrevate sve dok se ne rastvori.

Pokriti čašu sa sahatnim staklom, izvaditi je iz toplog kupatila, i ostaviti da se polagano hladi. Dobijeni rastvor pustite da se postepeno hladi. Ne dirajte rastvor. Omogućite da se rastvor postepeno hladi, relativno dugo,  čak i preko noći, kako bi  nastali igličasti kristali čistog aspirina.

Izlite tečnost iz kristala. Tada je sinteza čiste acetilsalicilne kiseline ili aspirina u potpunosti kompletirana, odnosno u potpunosti izvršena.

MI SMO, IPAK, KORISTILI NAŠU RECEPTURU!

EVALUACIJA  – STAVOVI I MIŠLJENJA

http://www.youtube.com/watch?v=qcUzqb6_tYU

KRATKA PROVERA SAZNATOGBLIC KVIZ – Primer: 

OD VRBOVE KORE DO SINTETIČKOG ASPIRINA –  MIŠLJENJE I STAV UČENIKA:

 •  VERUJEMO NAUCI, ALI NIJE POŽELJNO PRETERIVATI
 •  DOBRO JE I KORISNO, ALI U GRANICAMA MERE
 •  POMAŽE, ALI, OPREZ, AKO SE PREKORAČI GRANICA MOŽE DA NANESE  ŠTETU
 •  PRVO SE KONSULTUJTE SA VAŠIM LEKAROM
 •  ISKUSTVA IZ PROŠLOSTI I NOVA NAUČNA SAZNANJA SU GARANCIJA USPEŠNE PRIMENE
 •  IMAMO POVERENJA U SEBE, POVERENJE SMO UKAZALI I DRUGIMA
 •  ZAJEDNO MOŽEMO I VIŠE I BOLJE
 •  MOŽEMO STEČENO ZNANJE DA PRENESEMO I PRIMENIMO U PRAKSI

 NAPOMENA:  Ovaj materijal je dostupan i za učenike i za predavače. Pogledajte! Proučite! Iskoristite ponuđeno! Predložite!

10 septembra, 2012 at 2:42 pm Postavite komentar

O autoru

Tehnologija je proces koji je veoma živ i zahteva budnu pažnju u praćenju svih pojava i promena u procesu proizvodnje. Dinamika tih promena je uslovljena tržištem i potrebama tržišta. Ta inamičnost me je opredelila i usmerila upravo ka tehnologiji. Sa ponosom prenosim znanje učenicima jer mladim ljudima pružam mogućnost da kroz praksu u školi nauče ono što će u životu primeniti.

29 novembra, 2011 at 6:57 am Postavite komentar

Struktura bloga

Blog je publikacija na internetu,  koja sadrži uglavnom periodične članke. Na blogu postoji redosled objavljivanja čknaka I to tako što se stariji članci pomeraju naniže, a a noviji članci se nalaze na vrhu stranice.

Svaki blog se sastoji iz dve celine:

–          kontrolna tabla (pomoću kontrolne table se kontroliše vidljivi deo bloga;  inače, ona je vidljiva samo za onog ko uređuje svoj blog, a nevidljiva je za one koji prate blog; bez korisničkog imena I lozinke-pasvorda nije moguće pristupiti kontrolnoj tabli bloga)

–          vidljiva web strana (to je internet stranica koju mogu videti svi koji joj pristupe preko internet adrese)

Kontrolna tabla I vidljiva web strana su povezane. Putem kontrolne table kontroliše se izgled bloga, struktura I sadržaj vidljivog dela bloga.

U vidljivom delu bloga standardni elementi bloga su:

–          Zaglavlje (header)

–          Navigacioni meni – najćešće više komada

–          Telo bloga – deo namenjen za objavljivanje tekstova

–          Bočna traka ili side bar ( to je jedna ili više celina na blogu koja sadrži dodatne elemente

–          Podnožje (footer).

Odgovarajući navigacioni meniji predstavljaju grupu linkova koji onoga koji prati nečiji blog može lakše da dođe do odgovarajućih strana bloga koji prati. U sistemu wordpress-a navigacioni meniji su uglavnom nazivi pojedinih stranica i kategorije (tekst), a mogu biti:

–          horizontalni meni u dva reda

–          vertikalni meni

–          padajući meni

sadržaj bloga služi za prikazivanje sadržaja sajta, odnosno tekstova koji de  objavljuj na blogu. Na naslovnoj streni bloga se na vrhu nalaze noviji unosi, a na dnu stranice oni koji su raniji uneti. Svsaki novi tekst koji se unese mora da ima naslov i kratak uvod. Na kraju svakog uvoda postoji link: pročitajte detaljnije … na koji se, kada kliknete otvara tekst u celini.

Raspored testova I linkova na naslovnoj strani bloga koji vode ka drugim stranicama zavise od izbora dizajna bloga. Deo za tekstove na naslovnoj strani može sadržati onoliki broj tekstova sa kratkim uvodom koliko uređivač bloga to  podesi u kontrolnoj tabli. Uglavnom ovaj deo sadrži jednu kolonu, ali postoji dizajn blogova koji ima nekoliko kolona u kojima se objavljuju tekstovi. Tako se ovaj deo u strukturi bloga može naći na levoj strani, u sredini ili na desnoj strani bloga. Izborom strukture bloga onaj ko kreira blog može da uredi blog izborom dizajna prema nameni samog bloga, a to je već stvar slobodno izbora uređivača bloga I problematike kojok se blog bavi.

da bi nse korisnici bloga ili oni koji se odluče da kreiraju blog mogu videti to I na sledećim linkovima kako su to pojedini kreatori blogova vwć uradili. Evo tih primera:

www.draganvaragic.com/weblog

www.oskrivelj.com/aktuelno

www.vesic.org

26 novembra, 2011 at 12:26 pm Postavite komentar

Želim da se predstavim

OVO  JE  MOJ  CV 

Znanje i stečeno iskustvo na polju vaspitnog i obrazovanog nastavnog rada u OŠ i SŠ

– iskustvo u radu sa mladima u NVO sektoru

-od 2007.godine do danas , član sam Ekološkog društva  „Priroda i zdravlje“ u Vršcu

Pohađala sam i stekla pravo na dobijanje sertifikata za sledeće seminare u periodu 2009, 2008 , 2007 i 2006 godine:

2009 „Za energetsku efikasnost“ – Seminar realizovan u saradnji IS „Petnica“ i Agencije za energetsku efikasnost

2009 Informacione komunikacione tehnologije u nastavi

2009 Reedukacija psihomotorike

2009 Računarski softer u nastavi hemije

2008 Multimedija u nastavi

2008 Nastavnik kao kreator klime u odeljenju

2008 Pretpostavke uspešne nastave

2007 Kompjuter u nastavi

2005/2006 Stručni seminar hemičara i tehnologa u Petnici.

Školske 2002/2003 godine sam za potrebe pilot odeljenja Tehničar za kozmetičku tehnologiju uradila plan i program rada iz tehnologije kozmetičkih proizvoda i sredstava za pranje za III razred i tehnologija kozmetičkih proizvoda za IV razred. (plan i program se primenjuje u školama gde su uvedena pilot odeljenja ove struke. )

-školske 2003/2004 godine učestvujem i izradi planova i programa novog profila –tehničar za industijsku farmaceutsku tehnologiju.

uradila sam plan i program iz tehnologije farmaceutskih proizvoda za III razred i IV razred

– plan i program iz Sirovina za farmaceutsku industriju

-recezent sam udžbenika :

Sirovine za farmaceutsku industriju

Zbirka zadataka za hemijsku tehnologiju za III i IV razred

Učestvovala sam na svim dosadašnjim  konkursima „Kreativne škole“ ZUOV-a, a moj rad ostvaren u saradnji sa profesorkama Doklean Dorinom i Olgicom Lukač pod nazivom „Čajem do znanja  i druženja“ ušao je u bazu znanja ZUOV

Primenjujem savremene metode rada u nastavi tokom višegodišnjeg  iskustva stečenog u radu  u OŠ i SŠ:

– 1979 – 2009  – profesor stručnih predmeta  u Hemijsko-medicinskoj školi

– 2002/2003 profesor hemije u Osnovnoj školi „Žarko Zrenjanin“ u Izbištu.

Redovan sam učesnik u radu komisija i okruglih stolova koji se bave afirmacijom savremene nastave.

U 2010. godini sam bila organizator i nosilac aktivnosti eko-kampa koji je održan u Vršcu na Crvenom krstu 11. i 12. juna, a bio je posvećen očuvanja životne sredine.

Tokom dugogodišnjeg rada u radu sa učenicima postigla sam zapažene rezultate na takmičenjima iz organske i neorganske hemijske tehnologije o čemu svedoče diplome za osvojena vodeća mesta na tim takmičenjima.

15 novembra, 2011 at 9:36 am Postavite komentar

Zašto je tehnologija magična?

Zašto je tehnologija magična

Zašto je tehnologija magična?

Reč tehnologija (starogrčki τεχνολογια < τεχνη „zanatska veština“ + λογος „reč“ + sufiks ια) ima više značenja. Prvo označava razvoj i primenu alata, mašina, materijala i procesa koja mogu pomoći u rešavanju ljudskih problema. Pojam tehnologije se posebno razvio tokom 20. veka i njime su označeni svi oni procesi čijom primenom se dolazi do odgovarajućih proizvoda.

U užem smislu te reči tehnologije se primenjuje u različitim proizvodnim procesima. Jedan od njih je i farmacija.

Predmet industrijska farmaceutska tehnologija u školi ima svoju magičnu moć. Ona se sastoji u tome što učenici na konkretnim primerima upoznaju tehnološke postupke u proizvodnji lekova,  nekih od kozmetičkih preparata ili energetskih napitaka. Na taj način, kroz eksperimente, učenici uče kako će u procesu proizvodnje pratiti i kontrolisati tehnološki postupak koji će dovesti do pravljenja finalnog proizvoda namenjenog za upotrebu. Na taj način, putem eksperimenata koji su za učenike uvek zanimljivi, učenici upoznaju farmaciju. Farmacija je zdravstvena struka koja povezuje medicinske i hemijske nauke, čiji je cilj da obezbedi bezbedno i efikasno korišćenje lekovitih sredstava.

Odabirom zanimljivih eksperimenata prilikom čijeg izvođenja se svi učenici angažuju nastaje ona MAGIČNA HEMIJA koju rado prihvataju učenici učeći da se svaki tehnološki proces može unaprediti i osavremeniti. Iskustva iz prakse su pokazala da učenici brže, lakše I jednostavnije uče prateći eksperiment uz primenu grupnog ili timskog rada. Zato je  medicinska hemija ili farmaceutska hemija disciplina na raskršću hemije, farmakologije, i biologije, a obuhvata dizajn, sintezu i razvoj farmaceutiskih lekova. Medicinska hemija se bavi identifikacijom, sintezom i razvojem novih hemijskih entiteta podesnih za terapeutsku upotrebu. Ona takođe obuhvata izučavanje postojećih lekova, njihovih bioloških osovina, i njihovih kvantitativnih odnosa strukture i aktivnosti. Sve navedeno govori o velikom broju mogućih izbora za učenike prilikom opredeljivanja za budući poziv.

Korelativnost u nastavi je u oblasti tehnologije primenljiva  kako među srodnim predmetima tako I među predmetima koji se bave tehnologijama sa istorijskog, sociološkog, pa i kulturološkog aspekta.

Razmrena iskustava sa predavačima predmeta industrijska farmaceutska tehnologija ima veliki značaj jer se stiču nova znanja i mogućnosti da se nastava što uspešnije realizuje primenom savremenih metoda učenja. Tu je i poenta magičnosti hemije. Ako bismo to napisali kao hemijsku reakciju onda bi to mogli da prikažemo na sledeći način:

Receptura: učenici: I i II grupa, nastavnik, hemijski laborant, komponente, reagensi, aparatura

Hemijska reakcija:

Hemija + Čovek = Magija

I tako magična hemija uz sve validne komponente dobija svoju i hemijsku i ljudsku dimenziju.

 

14 novembra, 2011 at 11:51 pm Postavite komentar


Snežana Čejić

Kalendar

april 2020.
P U S Č P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
RTB Bor